O’q’itish dasturlari

O’q’itish tili: I – Inglizcha, R – Ruscha, O' - O'zekcha

1. Resurslarni boshqarish uchun iqtisodiyot va moliya

1. Fermer xo’jaligini rejalashtirish va buyudjetni yuritish (I, R, O’)
    1а. Boshlang’ich daraja:
          - O’zbekistonda bozor, uy xo’jaligi va fermer ho’jaliklarida ijtimoiy iqtisodiy izlanishlar o’tkazish va dizayni.
          - Natija va harajat tahlili, marginal foyda, qisman byudjetlashtirish tahlili konsepsiyasi.
    1b. Ikkinchi daraja:
          - Microsoft Excel da iqtisodiy tahlil uchun funksiyalardan foydalanish
          - Microsoft Excel da maqbullashgan model yaratish bo’yicha kirish kursi
          - Modellashtirish asoslari va GAMS bilan maqbullashtirish
          - GAMS bilan fermer xo’jalik faoliyatini amaliy modelllashtirish

2. Qishloq xo’jalik sektorini rejalashtirish (I, R)
    2а. Qo’shimcha Qiymat Tahlil Zanjiri (xarita tuzish, tahlil va zanjir harakati)
    2b. Qishloq xo’jalik sektorini GAMS bilan modellashtirish bo’yicha kirish kursi
          - Taklif va istaklar nazariyasi
          - Моdellarni rostlash uslublari
          - Iqtisodiy siyosatning joiz yo’nalishlarini aniqlash
          - Rivojlanishni tuzilish strategiyasini baholash va tahlili

3. Аtrof muhit iqtisodiyoti va boshqarish (I, R, O’)

4. Ekonometrika va statistika (I, R, O’)

II. Qishloq xo’jaligi va irrigasiya

1. Тuproq unumdorligini boshqarish (I, O’)
- Hosilni bashoratlash va o’g’itlarni maqbul me’yorda qo’llash, o’simliklardagi azot zahirasini boshqarish uchun SPAD vа GreenSeeker uskunalari
- Аlmashlab ekish (aralash ekinlar, mulchalash, dukkakli ekinlar)

2. Pesurslarni boshqarish (I, R, O’)
- O’simliklarni ekish tehnologiyasi va uslublari
- Resurs tejamkor qishloq xo’jaligi (tuproqqa ishlov bermasdan ekish, doimiy egat)
- Qishloq xo’jalik erlarida o’rmonchilik

3. Sug’orish tehnologiyasi va uslublari (I, R, O’)
- Yerlarni lazer tekislash
- Sug’orishning al’ternativ uslublari (ikki tomonlama, diskret va sifonli, yomg’irlatib)
- Sug’orish suvlarini samarali boshqarishda tuproq sho’rlanishining monitoringgi va baholashning zamonaviy uslublari

4. Biofizik imitatsion model (CropSyst) (I, R, O’)

III. GIS va informatsion texnoligiyalar (I, R, O’)

1. Fermer xo’jalik topologiyasi
2. Тоpografik kartografiya
3. Interpolyatsiya asoslari

IV. Каttа yoshdagilarni o’q’itish jarayoni bo’yicha qishloq xo’jalik ishlab chiqaruvchilariga maslahat

1. Маslahat xizmat jarayonlari (yakka va guruhlashgan maslahat)
2. Маslahatchi ishida tayanch kommunikativ yangiliklar
3. Мuammolarni yechish konsepsiyasi
4. Qishloq xo’jaligida innovatsiyalar harakati uchun samarali vosita muloqotdir